Mar nam je za okolje

Ohranjanje okolja je visoko na prednostnem seznamu v naši skupini, prilagodljivost in aktivno investiranje v skupnost pa sta osnovi, ki nas vodita pri operacijah.

Verjamemo, da lahko z odgovornim delom spodbudimo veliko pozitivnih sprememb, ki bodo vodile do bolj zdrave družbe in čistejšega planeta. Vlagamo v izobrazbo zaposlenih ter najsodobnejšo tehnologijo in zagovarjamo trajnostno rabo virov v vseh dejavnostih, s tem pa prispevamo k dolgoročnemu ohranjanju okolja ter skrbimo za osveščenost o pomembnosti boljšega jutri.

Ekološko gledano je zemeljski plin najbolj sprejemljivo fosilno gorivo, saj metan, njegova glavna komponenta, zgori skoraj povsem brez pepela. Zemeljski plin proizvaja tudi manj ogljikovega dioksida (CO2) v primerjavi z nafto in premogom, zmanjšuje pa tudi izpuste toplogrednih plinov.

Da bi preprečili možnost izpusta metana v okolje in nastajanje toplogrednih plinov, se držimo zelo strogih pravil o nadzoru in rokovanju s plinskimi inštalacijami in napeljavami ter tako poskrbimo, da metan ne uhaja v atmosfero.

Porabniki lahko prispevajo k ohranitvi okolja tako, da upoštevajo varnostne ukrepe in nasvete pri rokovanju z zemeljskim plinom, v osnovi pa morajo biti pozorni na vonj, ki se širi od naprave ali števca. V kolikor zaznate neprijeten vonj po plinu, ki je v resnici dišava, dodana zemeljskemu plinu (vonj po gnilih jajcih), nemudoma obvestite našo službo za hitro pomoč.

Dandanes je na področju rabe zemeljskega plina veliko tehnološkega napredka. Napredne tehnologije, kot so satelitski posnetki, GPS ter 3D in 4D seizmična tehnologija močno vplivajo na iskanje novih vrtin in omejujejo škodljiv vpliv na okolje. Po zaslugi nove tehnologije so tudi vrtine manjše, vsako posamezno vrtino pa lahko tudi precej bolje izkoristimo.

Ker gre za eksploziven energent, so v veljavi stroga pravila in merila, da bi zagotovili varen transport, hrambo, distribucijo in uporabo zemeljskega plina. Posledično lahko sproščeno uživate v ugodju, ki ga nudi zemeljski plin, poleg tega pa tudi privarčujete v primerjavi z drugimi energenti. Lahko ste prepričani, da z izbiro zemeljskega plina kot fosilnega goriva pripomorete tudi k ohranjanju okolja ter znižanju toplogrednih plinov v atmosferi.

Skupina Energia Naturalis se ne ukvarja le z uvozom, prodajo in distribucijo zemeljskega plina, temveč se posveča tudi drugim tradicionalnim in obnovljivim virom energije. V vsakem izmed segmentov posebno pozornost posvečamo varnim in ekološko sprejemljivim razmeram pri rokovanju, distribuciji in transportu, da bi izničili še najmanjšo možnost negativnega vpliva na okolje. Poleg virov energije smo se specializirali tudi za projekte ESCO za učinkovito rabo virov energije. Nudimo širok spekter učinkovitih energetskih rešitev, ki prinaša ne le občuten prihranek, temveč pripomore tudi k omejevanju škodljivih vplivov na okolje.